Kontakti

Ako imate pitanja, nedoumice ili potrebe za dodatnim informacijama o našim uslugama, slobodno nam se obratite putem niže navedenog e-mail obrasca, kontakt broja ili društvenih mreža.

Vrbanjska 4
10000 Zagreb

tel: +385 (0)1 6295 322

e-mail: info@ridecar.hr

Ostavite porukuInfo

RideCar nudi usluge jednostavnog i pouzdanog najma kvalitetnih vozila. U ponudi imamo dostupnim, vrhunskim vozilima, koja su našim korisnicima uvijek na dohvat klika ili ruke u vrijeme kada im je prijevoz potreban. Visoki standardi sigurnosti i opremljenosti naše flote, koju kontinuirano dopunjavamo, omogućuju dugoročno zadovoljstvo našim uslugama. Flota dostupnih vozila obuhvaća od malih odnosno gradskih vozila pa sve do premium vozila, kako bi ona u potpunosti zadovoljavala različite potrebe naših korisnika, a sva vozila po želji mogu imati klimatizacijski uređaj, WiFi, GPS uređaje ili dječje sjedalice na zahtjev.

Naše usluge uključuju:
  • Najam vozila
  • Usluge vraćanja vozila u drugom gradu
  • Dugoročne najmove vozila po pristupačnim cijenama
  • Dostavu i preuzimanje vozila na području RH
  • Uslugu najma vozila s profesionalnim vozačem


UVJETI NAJMA

  Starost vozaca: od 18 godina
  Vozacka dozvola
  Osobna iskaznica ili putovnica
  Kreditna kartica na ime vozača

Kategorije vozila A, B, C, E, M, D2, F, F1, G,može unajmiti vozač stariji od 18 godina uz naknadu za mladog vozača koja iznosi 12,50 eur  po danu, maksimalno 125,00 eur po najmu. 
Kategorije vozila T, L,I,J,K,Y,H,N,N1, O, naknada iznosi 18,75 eur po danu, maksimalno 187,50 eur  po najmu.
Kod preuzimanja je obavezna vozačka dozvola i kreditna kartica ( Visa, Masteracard, Diners, American express) koja glasi na osobu koja iznajmljuje vozilo ( vozača).
Na istu se prilikom svakog najma autorizira iznos za plaćanje predujma te konačno plaćanje najma. Autorizacija (depozit) služi kao garancija plaćanja najma kao i mogućih dodatnih troškova, koji mogu nastati u najmu( nedostatak goriva, oštećenja na vozilu koja nisu pokrivena osiguranjem, prometnih prekršaja, parkirnih kazni i sl.).

Iznos autorizacije automatski se vraća kod povratka vozila. Vrijeme povrata depozita na Vaš račun može trajati od 15 do 30 dana, te ovisi o banci koja je izdala kreditnu karticu i njenom protokolu.

Prilikom najmova tijekom kojih će se vozilo kretati u strane zemlje nužno je najaviti to društvu RideCar d.o.o. Za zemlje Rusija, Bjelorusija i Ukrajina potrebno je pismeno odobrenje društva RideCar d.o.o.

UPRAVLJANJE VOZILOM
Vozilom mogu upravljati samo osobe starije od 18 godina koje imaju valjanu vozačku dozvolu i koji su upisani na ugovor o najmu vozila. 


DODATNI VOZAČ
Naknada za dodatnog vozača se naplaćuje od 10 eur po danu (maksimalno 100 eur po najmu), ovisno o sezoni korištenja vozila.


PREUZIMANJE I POVRAT VOZILA
Korisnik preuzima vozilo u ispravnom tehničkom stanju. Korisnik se obavezuje vratiti vozilo u istom stanju u kakvom je i preuzeto, sa svim gumama, alatom i opremom navedenom na ugovoru o najmu i check out - check - in obrascu, u točno vrijeme i na lokaciji navedenoj u ugovoru o najmu. Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s dogovorenom tarifom. Jedan dan znači period od 24 sata od početka ugovora o najmu. Poslije isteka tog vremena, naplatit će se dodatni dan.

PRODUŽETAK NAJMA
Ako korisnik najma želi produžiti najam, potrebno je o tome obavijestiti RIDECAR. U slučaju da korisnik ne obavijesti RIDECAR o produžetku najma, smatra se da je korisnik protupravno prisvojio vozilo. U tom slučaju RIDECAR zadržava pravo upotrebe zakonskih mjera kako bi korisniku oduzeo vozilo. Ukoliko korisnik vrati vozilo poslije datuma navedenog prilikom sklapanja ugovora o najmu, zaračunavaju se nove cijene. 

GORIVO
Prilikom iznajmljivanja vozila, korisnik će dobiti vozilo sa punim spremnikom goriva, kojeg kod povrata tako treba i vratiti. Ukoliko ne vrati, zaračunava se usluga punjenja goriva i potrošeno gorivo.


PROMETNE KAZNE I PREKRŠAJI
Korisnik se i nakon završetka najma smatra odgovornim za počinjene prometne prekršaje učinjene tokom najma. U tom slučaju se naplaćuje administrativna naknada u iznosu od 35,00 eur.


PLAĆANJE
Plaćanje i autorizacija se vrši kod otvaranja ugovora o najmu.  Može se platiti kreditnim karticama koje RIDECAR prihvaća ( American express, Diners, Mastercard, Visa). 
Osim plaćanja karticom, najam vozila se može platiti u gotovini ili virmanski na početku odnosno na kraju najma, ali uz garanciju plaćanja putem neke od gore navedenih kreditnih kartica.

OSIGURANJE VOZILA
- Sva vozila nad kojima RIDECAR ima pravo raspolaganja su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi. Izgubljeni dani najma ovise o grupi vozila i odredena je važecom tarifom po odluci Uprave RIDECAR-a i navedena je na ugovoru. U slucaju bilo kakve štete za koju je odgovoran korisnik ili u slučaju štete uzrokovane korisnikovim nepoznavanjem jednog ili više uvjeta o najmu, korisnik je dužan podmiriti štetu do punog iznosa vrijednosti vozila,  osim u slučaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom određenom po važecoj tarifi RIDECARa. 
 
Osiguranje ne pokriva:
- štetu na gumama
- štetu na donjem postroju vozila, mjenjaču i spojki, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača
- štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, uljevanjem krive vrste goriva ili nemarnom korištenju vozila
- štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava
- štetu nastala zbog tereta koji se prevozio u vozilu ili na vozilu;
- štetu koju je napravio vozač neovlašteno vozeći oštećeno vozilo
- bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji
- štetu nastalu zbog tereta koji se prevozio u vozilu ili na vozilu;
- ukoliko su kršena prekogranična ili teritorijalna ograničenja, tj. ako je korisnik vozio vozilo izvan granica HR, a da to prethodno nije najavio RIDECAR-u      prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila, 
-vozilo oštećeno zbog kršenja prometnih propisa, ograničenja ili zabrana, namjerno ili zbog grube nepažnje korisnika 
 
Korisnik se drži odgovornim za sva navedena oštecenja. RIDECAR neće prihvatiti nikakvu odgovornost za štetu ili gubitak nastao, dok je vozilo bilo u najmu  kod korisnik-a, koji nije ispunjavao ovdje navedene uvjete.


PRAVO PRIGOVORA POTROŠAČA

podsjećamo vas da sve svoje pritužbe na kvalitetu naših usluga možete uputiti na: 

customerservice@ridecar.hr

Na sve pritužbe koje primimo, odgovaramo u roku 15 dana od zaprimanja, poštujući odredbe članka 8. stavka 1 Zakona o zaštiti potrošaća (NN br. 70/07, 125/07, 79/09, 89/09)
Naziv tvrtke: RIDECAR d.o.o. za usluge

Skraćeni naziv: RIDECAR d.o.o.

Sjedište tvrtke: Vrbanjska ulica 4, 10000 Zagreb

Upisan u Trgovački sud u Zagrebu

Upisan pod brojem 081060723

Temeljni kapital društva: 500.000,00 uplaćen u cijelosti

Jedini član Uprave: Marijan Babić

Institucija kod koje se drži račun: Zagrebačka banka d.d.

Broj računa. HR3623600001102569913