POWERED BY
Novosti

Pravila nagradnog natječaja! Živi.Voli.Vozi.

Pravila nagradnog natječaja! Živi.Voli.Vozi.

Članak 1. – Organizator i svrha

Nagradni foto natječaj priređuje i organizira RIDECAR d.o.o. Vrbanjska 4, HR-10000 Zagreb, Registar trgovačkih društava MB: 081060723, Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 38203209365 (u daljnjem tekstu: Organizator). Nagradni foto natječaj organizira se u svrhu  promidžbe usluga te se odvija na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Sudjelovanjem u nagradnom foto natječaju sudionik prihvaća ovdje navedena pravila.

Članak 2. – Trajanje

Nagradni natječaj počinje 01.02.2019. godine u 09:00 sati i završava 12.02.2019. godine u 23:00 sata.

Članak 3. – Pravo sudjelovanja u nagradnom foto natječaju

Svi registrirani članovi društvene mreže Facebook i/ili Instagram koji imaju minimalno 21 godinu te su državljani Republike Hrvatske ili Slovenije te koji su prijatelji i/ili pratitelji stranica/profila Organizatora: (https://www.facebook.com/ridecar.hr/ i/ili https://www.instagram.com/ridecar.rentacar/) imaju pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju. U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposlenici Organizatora niti članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

Članak 4. – Pravila sudjelovanja

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju, svaki sudionik treba izvršiti sljedeće korake:

  1. Otići na https://www.facebook.com/ridecar.hr/ ili https://www.instagram.com/ridecar.rentacar/
  2. Javno objaviti fotografiju onoga što za vas predstavlja ljubav, uz obavezne hashtagove #ridecar i #zivivolivozi

Nagradni natječaj „Živi. Voli. Vozi.“ odnosi se na sve fotografije vaših hobija, interesa, ljubimaca, voljenih osoba i svega onoga što vama predstavlja ljubav.

Fotografiju možete objaviti u komentar objave nagradnog natječaja ili na vremenskoj crti svog osobnog profila. Ako objavu postavljate na svom profilu ista mora biti javna kako bismo je mogli pronaći i ocijeniti.

U natječaj je moguće prijaviti se s više fotografija. Veći broj objava povećava izglede za dobitak nagrade.

Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati minimalno 21 godinu, važeću vozačku dozvolu te sva prava na prijavljeni sadržaj. Objava mora biti javno dostupna kako bi je Organizator mogao ocijeniti. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika, ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj i Sloveniji ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora.

Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovu naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 5. – Nagrada

Pobjednik nagradnog foto natječaja osvaja:

- Dva dana korištenja vozila BMW serije 5 (u najam je uključeno puno osiguranje za vozilo i putnike; ostali troškovi nisu uključeni);

- Dva noćenja za dvije osobe u Atlantida Boutique Hotelu, Rogaška Slatina – uz doručak i večeru;

- Neograničeno korištenje SPA centra i bazena;

- Dva Naturala Life časopisa;

- Piće dobrodošlice. 

Nagrada je neprenosiva, a prije, tijekom i poslije trajanja najma vrijede svi Uvjeti Organizatora navedena u Općim uvjetima Ugovora o najmu. Nagradu je moguće realizirati isključivo do kraja ožujka 2019. godine, nakon provjere raspoloživosti soba Hotela.

Članak 6. – Odabir i obavještavanje pobjednika

Prijave se primaju tijekom trajanja natječaja i trenutak objave fotografije ne utječe na dobitnika. Dobitnika bira žiri sastavljen od zaposlenika Organizatora. Dobitnik osvaja nagradu iz članka 5. ovih Pravila. Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o osvajanju nagrade putem društvenih mreža Organizatora 14.02.2019. Ako se dobitnik ne javi u roku od sedam dana od trenutka objave, nagradu neće moći realizirati.

Organizator ima pravo od dobitnika nagrade, prije nego što dobije nagradu, zahtijevati predočenje važeće osobne iskaznice i važeće vozačke dozvole.

Organizator ima pravo objaviti ime, prezime i prijavljeni materijal sudionika i/ili dobitnika na svojoj službenoj Facebook stranici i/ili Instagram profilu. Dostavljanjem podataka, sudionici i dobitnik pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Dobitnik nagrade dužan je dostaviti minimalno 3 fotografije fotografirane prilikom korištenja nagrade, koje će Organizator koristiti za oglašavanje u elektronskim i tiskanim medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena, u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i Slovenije, sukladno ovim Pravilima. 

Članak 7. – Ograničenja

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagradu drugačiju od one navedene u ovim Pravilima pod člankom 5. Sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja u trenutku objave fotografije sukladno članku 4. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenoj fotografiji (svi vizualni elementi) pripadaju njemu, da na autorskim pravima nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Prihvaćanjem ovih Pravila, autori i svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo korištenja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u elektronskim i tiskanim medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena, u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i Slovenije, sukladno ovim Pravilima.  Organizator sve prijavljene materijale, uz eventualne preinake, može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nije obavezan koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Autor pobjedničkog rada prihvaća da se njegovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada obvezuje se pridružiti se takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka.

Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator je ovlašten sam napraviti određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima, dokle god iste ne predstavljaju deformiranje materijala bez suglasnosti ili odobrenja Autora.

Članak 8. – Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom foto natječaju, sudionici dopuštaju Organizatoru prikupljanje, obrađivanje, čuvanje njihovih osobnih podataka te korištenje u daljnjoj promociji. Prikupljeni podaci neće biti dostupni trećim osobama.

Članak 9. – Porezi, sporovi i tehničke poteškoće

Dobitnik nagrade ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade neposredno povezane s nagradom. 

U slučaju bilo kakvog spora između Organizatora i sudionika nagradnog foto natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Nagradni foto natječaj odvijat će se sukladno  prethodno definiranom vremenskom periodu, a može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U tom slučaju Organizator se oslobađa svih nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 10. – Završne napomene

Organizator nagradnog foto natječaja zadržava pravo promjene ovih Pravila. Nagradni foto natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka i Instagrama, niti je povezan s Facebookom i Instagramom.

 

U Zagrebu, dana 01.02.2019. godine

 

RIDECAR d.o.o.

Prijavite se na newsletter

Newsletter privola
Vaše mišljenje

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »